Promoció Econòmica
COMERÇ
Promoció Econòmica

L’Ajuntament i els agents socials i econòmics aproven un pla de xoc per reactivar el teixit comercial i productiu del Prat

Compartir: Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Google+Compartir por correoCompartir en PinterestCompartir en Whatsapp

El Prat s'ha dotat d'un nou Pla de mesuris de xoc i de reactivació econòmica davant la crisi de la Covid19. El nou pla ha estat aprovat durant la va reunir mantinguda avui de forma semipresencial pel Pacti Local per l'Ocupació i l'Activitat Econòmica del Prat, que integrin els diversos agents socials i econòmics de la ciutat, juntament amb representants de l'Ajuntament. El document resultat és fruit del procés de diàleg i concertació que el consistori ha mantingut durant els darreres setmanes amb els diverses parts representades al pacti: responsables del món sindical i empresarial, de la restauració, del comerç i l'economia social i cooperativa pratenca, a més dels diferents grups municipals.

Els mesuris de xoc pretenen combatre els efectes que la pandèmia sanitària de la Covid19 han tingut sobre el teixit econòmic, comercial i productiu de la ciutat, però el pla vol anar molt més enllà. El document vol contribuir a definir un nou model de ciutat a mig i llarg termini, tant en termes econòmics com socials i ambientals, que posi al centre la sostenibilitat, l'ocupació de qualitat i la innovació. En aquest sentit, el pla de xoc és un pas previ per avançar cap un nou Acord de Ciutat, que replantegi els línies estratègiques a seguir, tenint en compte l'escenari posterior a la pandèmia.

L'Ajuntament considera fonamental treballar en xarxa amb els agents socials i econòmics del Prat per promoure un model de ciutat més resilient, sostenible, cohesionada i pròspera. Els organitzacions i entitats públiques i privades del teixit econòmic i social de la ciutat desenvolupen una activitat econòmica que genera una riquesa per a la ciutat de 3.694,3 milions d'euros anuals, segons dades de 2017.

Entre els mesuris més destacades del pla de xoc, destaquin un bo d'aixecada de persiana i un programa de suport per poder mantenir l'activitat dels negocis, una vegada reoberts, de fins a 1.250 euros per comerç. En total, és destinessin fins a 1 milió d'euros a aquests ajuts.

El pla de xoc és divideix en quatre eixos d'actuació: Serveis al teu costat, per acompanyar el teixit empresarial des de l'Ajuntament; Impulsem l'ocupació, per ampliar els serveis municipals per fomentar l'ocupació de qualitat; Reactivem els nostres empreses, per tal de promoure la reactivació del teixit econòmic i comercial; i Professionalització i digitalització, per ajudar comerços i empreses a optimitzar la seva estratègia de negoci i el seu ús de mitjans tecnològics. A continuació, s'exposen els mesuris més destacades de cadascun d'ells.

Eix 1: Serveis al teu costat

Una dels mesuris més destacades és la creació de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE),que vol fomentar la millora de la competitivitat del teixit econòmic del Prat i facilitar la instal·lació de més empreses al municipi. Actuarà a mode de finestreta única, aglutinant en un únic espai els diferents serveis d'assessorament i suport als empreses (sobre la constitució d'una empresa nova o la transmissió d'una ja existent, formis de finançament, a prop i gestió del talent, projectes de reinversió i internacionalització empresarial, tràmits municipals relacionats amb l'activitat empresarial, assessorament en dret laboral, eficiència energètica, digitalització, prop de local i lloguers, etc).

Eix 2: Impulsem l'ocupació

L'Ajuntament reforçarà els programis per impulsar l'ocupació de qualitat amb què ja compta amb l'actualitat, amb una inversió de 648.000 euros. Durà a terme un pla per a la reactivació de l'ocupació per millorar l'agilitat i eficiència de la taverna d'intermediació laboral entre els personis en procés de recerca de feina i els empreses amb vacants, desenvolupada pel Servei Local d'Ocupació.

D'altra banda, és desenvoluparà un programa de suport a la contractació, que contempla subvencions per a empreses que contractin personis a l'atur, amb majors incentius en cas de generar ocupació per a col·lectius vulnerables. També és reforçaran programis d'inserció laboral com els Plans d'Ocupació d'Urgència Social (POUS) per a personis que necessitin ampliar en un marge determinat el seu temps de cotització per poder accedir a prestacions públiques, el projecte Jo Puc (per a l'apoderament i inserció de col·lectius vulnerables) i els Plans d'Ocupació via contractació pública.

Eix 3: Reactivem els nostres empreses

El pla contempla un fons de reactivació empresarial, que és concreta en diversos ajuts. Un d'ells serà “un bo d'aixecament de persiana”, una ajuda de 250 euros per a tots aquells establiments que, després d'haver hagut de cessar la seva activitat, vulguin reobrir. A aquest bo, s'hi afegeix un  programa de suport per mantenir els negocis oberts. Concretament, és donessin subvencions de fins a 1.000 euros per cobrir despeses relacionades amb l'establiment de mesuris de protecció i de seguretat sanitària, taxes, inversions, digitalització, etc. Calç destacar que aquests dues tipus d'ajut impliquessin una inversió d'1 milió d'euros per part de l'Ajuntament.

A més, és desenvoluparan mesuris de suport econòmic per mantenir contractes laborals (existents almenys 6 mesos abans de la declaració d'estat d'alarma) o per a l'inici de noves iniciatives empresarials per part de personis que és troben a l'atur, a través del Programa El Prat Emprèn, que és veurà reforçat amb una partida de 190.000 euros. L'Ajuntament també fomentarà que els seves compris menors és facin a través d'empreses i comerços locals, així com campanyes de promoció del comerç i la restauració locals.

Finalment, és contempla la creació d'una Oficina Tècnica per a la reactivació dels polígons industrials més a mig i llarg termini, en col·laboració amb l'administració supramunicipal. El seu objectiu serà dissenyar un sistema de governança entre l'Ajuntament i els polígons de la ciutat amb la finalitat de liderar i executar projectes adreçats a nous models productius i especialment en els àmbits de la transició energètica, el foment d'inversions productives generadors d'ocupació i la Responsabilitat Social Corporativa.

Eix 4: Professionalització i digitalització

Aquest eix preveu reforçar la formació online tant per als personis en recerca de feina com per als autònomes i els comerços i serveis, amb el suport de Barcelona Activa, a més de mesuris per fomentar la bena online del comerç local, així com els seus avenços pel que fa a la incorporació de tècniques comercials amb aquesta finalitat. Concretament, en ajuts per facilitar la digitalització del comerç, l'Ajuntament hi destinarà 200.000 euros.

D'altra banda, és crearà el Segell Covid Safe, que s'atorgarà a aquells comerços, serveis de restauració o personis autònomes que s'adeqüin als noves mesuris d'higiene i seguretat necessàries en el context de la Covid19, per la qual cusi l'Ajuntament facilita formació i assessorament. L'Ajuntament també ha difós ja cartelleria entre el teixit comercial per tal d'acreditar que són espais segurs, així com per comunicar de forma entenedora a la ciutadania els mesuris de seguretat a seguir a cada establiment. A més, a principis de la setmana passada, ja és van començar a distribuir entre establiments comercials, de restauració i serveis de la ciutat Kits amb Equips de Protecció Individual per facilitar el reinici de l'activitat.

Mesuris d'emergència preses fins llaura front a l'impacti socieconòmic del coronavirus

El pla de xoc se sumeixi als mesuris d'emergència que ja ha emprès fins llaura l'Ajuntament per fer costat al teixit productiu i comercial de la ciutat (serveis d'acompanyament i asessorament, suport a la digitalització, intermediació en matèria de lloguers comercials, orientació sobre com optimitzar la contractació elèctrica...) i no esgota totes els iniciatives que caldrà desplegar per fer front al fort impacti socioeconòmic de la pandèmia sanitària.

També calç recordar que el ple municipal del darrer mes d'abril va aprovar un fons de resposta d'1 milió d'euros front a l'impacti socioeconòmic del coronavirus adreçat a mesuris de diferents àrees.

Calç tenir en compte que la crisi de la Covid19 ha tingut un impacti rellevant, en diferents formis (pèrdua d'ingressos, atur, ERTO, tancaments...),sobre l'activitat d'1.780 personis autònomes del Prat (el 62,9% del total),de 6.897 treballadors i treballadores per compte aliè (el 27,8% del total) i de 682 empreses (36,6% del total). Gairebé la meitat del teixit productiu del municipi ha resultat afectat en diferents graus per la pandèmia.


Veure més

acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat