El plenari municipal del Prat aprova una bateria de mesuris en defensa del dret a un habitatge digni

Compartir: Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en Google+Compartir por correoCompartir en PinterestCompartir en Whatsapp

 

El ple municipal del Prat de Llobregat, que ha tingut lloc aquest dimecres 3 de març amb el suport de mitjans telemàtics, ha aprovat una bateria de mesuris per garantir el dret a un habitatge digni a la ciutat. En aquest sentit, el plenari ha sol·licitat que tota la ciutat sigui considerada com a àrea de mercat d'habitatge tens almenys fins a finals de setembre de 2026, fet que permetria regular els preus del lloguer, i ha reclamat a l'estat que inclogui el control d'aquests preus a la llei estatal d'habitatge.

Així mateix, el plenari ha aprovat mobilitzar 260.000 euros per ajudar famílies amb dificultats a pagar lloguers socials i destinar 1,2 milions per adquirir nous habitatges públics, en el primer cas amb l'única abstenció de C's i, en el segon cas, per unanimitat. Aquestes mesuris aprovades avui se sumeixen a l'impuls de gairebé tres centenars de pisos públics de lloguer assequible que és promouen a l'Eixample Sud i al Pla Local d'Habitatge que s'està elaborant actualment.

La declaració de mercat d'habitatge tens, que podin sol·licitar els ajuntaments i que ha d'acabar aprovant l'AMB en el cas dels municipis de l'àrea metropolitana, és un requisit imprescindible per poder-hi regular els preus dels lloguers. Així ho delimita la la Llei 11/2020 de mesuris urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat mes de setembre.

De fet, des de l'aprovació d'aquesta llei al Parlament, automàticament tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona de més de 20.000 habitants, entre ells el Prat, van quedar declarats com a àrees de mercat d'habitatge tens durant un any, període que finalitzaria el proper 22 de setembre de 2021. El que sol·licita llaura l'Ajuntament del Prat a l'AMB és prorrogar aquesta declaració 5 anys més a partir d'aquesta data.

En aquests moments, el Prat compleix amb el 15% d'habitatge social i assequible (del conjunt del parc residencial de la ciutat) que marca l'Objectiu de Solidaritat Urbana de la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya de 2007, per la conjunció de diferents polítiques en aquesta matèria (parc públic de lloguer de l'Incasòl, de la Cooperativa Obrera de Viviendas o de la Borsa de Prat Espais, lloguers de renda antiga, habitatge protegits de propietat, etc). Però la previsió de desqualificació d'habitatges protegits dels propers anys i la finalització dels contractes de renda antiga, sumats al creixemen demogràfic (i per tant de la demanda d'habitatge) i a l'escassa oferta de lloguer fan necessària l'adopció de noves mesuris per garantir l'assequibilitat dels arrendaments.

La petició a l'AMB perquè tota la ciutat sigui considerada àrea de mercat d'habitatge tens durant 5 anys més s'ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals, excepte de C's, que hi ha votat en contra.

Aprovació de la basis d'ajuts al lloguer

En matèria d'habitatge, el ple municipal d'avui també ha aprovat els basis reguladors de dues convocatòries d'ajuts al lloguer, amb l'única abstenció de C's en ambdós casos i el vot favorable de la resta de grups. D'una banda, s'han aprovat els basis dels subvencions per al pagament del lloguer social de 2021, que s'emmarquen en la convocatòria d'ajuts anual de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). L'Ajuntament manté un conveni amb l'AHC per tramitar i gestionar conjuntament els ajuts amb aquesta finalitat al Prat, que el ple municipal ha aprovat prorrogar.  A més, l'Ajuntament complementa els ajuts facilitats per la Generalitat amb aquesta finalitat, per tal de prevenir situacions d'exclusió residencial. Per a la convocatòria de 2021, l'Ajuntament preveu destinar amb aquesta finalitat 200.000 euros.

D'altra banda, també s'han aprovat els basis per a la concessió de subvencions adreçades als propietaris d'habitatge, per incentivar que incloguin els seus pisos al programa de la Borsa de mediació per al lloguer social, que gestiona Prat Espais. Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament preveu destinar durant el 2021 un total de 60.000 euros, que és destinessin fonamentalment a la reforma i rehabilitació d'habitatges buits per tal que estiguin en condicions adients per entrar a la borsa de lloguer social, o bé per garantir l'adequat manteniment d'aquells que ja en formin part. Una dels novetats d'aquesta convocatòria és que ofereix a aquelles personis que no van poder optar als ajuts de 2020 malgrat haver-els sol·licitat, per l'exhauriment del pressupost, al fet que puguin optar de forma preferentment als subvencions d'enguany.

Moció per incloure el control del lloguer a la llei estatal d'habitatge

El paquet de mesuris en defensa d'un habitatge digni aprovat avui al plenari és completa amb una moció que demana l'aprovació d'una llei estatal d'habitatge, que inclogui la regulació del preu del lloguer, aprovada amb el vot favorable de tots els grups, excepte de C's, que hi ha votat en contra. També és demana que la llei estatal inclogui d'altres mesuris per promoure l'assequibilitat dels lloguers, com l'increment del parc públic d'habitatges d'arrendament o  la cessió obligatòria de l'ús temporal de l'habitatge buit de grans tenidors amb aquesta finalitat.


Veure més

acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat