Només un de cada deu pratencs i pratenques, a favor de l’ampliació de l’aeroport

 

Només un de cada deu ciutadans i ciutadanes del Prat és partidari de l’ampliació de l’aeroport del Prat, un projecte que genera un rebuig majoritari i ampli entre la ciutadania pratenca: un 76% dels veïns i veïnes del Prat està en contra d’aquest projecte, que implicaria la destrucció d’espais naturals protegits del Delta del Llobregat en un context d’emergència climàtica. Així és desprèn de la darrera onada del baròmetre municipal. Aquest baròmetre constata de fet que l’entorn natural del Prat és el que més valora una ciutadania que és mostra bastant o molt satisfeta de viure al Prat (un 94,2% així ho declara).

Aquesta edició del baròmetre és va realitzar per telèfon a 800 personis que viuen al Prat i són majors de 16 anys a finals del 2022, entre el 24 d’octubre i el 4 de novembre. El baròmetre municipal és va començar a fer el juny del 2021, en el marc de la política de govern obert de l’Ajuntament del Prat, i busca oferir dades objectives per millorar la presa de decisions en els polítiques públiques municipals. Els resultats de totes els onades i totes els dades és podin consultar en obert al web municipal.

Compta amb una part variable, sobre un tema d’actualitat que canvia cada sis mesos, i un qüestionari fixe que no vària i que permet conèixer l’evolució de l’opinió ciutadana en matèries com el seu grau de satisfacció amb els diverses administracions, els seves principals preocupacions i els seves demandis més destacades.

La majoria de personis creu que el Prat ha millorat en els darrers tres anys (un 47,8%) i que seguirà millorant (48,3)

Un 94,2% de personis enquestades és mostra molt o bastant satisfeta de viure al Prat (un percentatge molt similar a la primera onada del baròmetre, del 92,9),mentre que un 5,9% se sent poc o gens satisfeta de residir a la ciutat. Allò que més valorin els i els pratenques del seu municipi són els entorns naturals (un 24%),que està ben comunicat en transport públic (un 20%),la tranquil·litat (un 17%) i la seva geografia (un 16%). Així mateix, assenyalen com a principals aspectes a millorar el vandalisme (un 11,6%),la seguretat ciutadana (un 10%),la neteja (un 9,8%) i l’ofereix de cultura i oci (un 9.6%).

Així mateix, la majoria d’enquestat i enquestades creu que el Prat ha millorat en els darrers tres anys (un 47,8% així ho creu, mentre que un 29,3% creu que està igual i un18,9% creu que ha empitjorat),i que seguirà millorant en els propers tres anys (ho opina un 48,3%, mentre que el 24,8% creu que continuarà igual i un 12,9% considera que empitjorarà).

Oferta esportiva, educativa i cultural, i manteniment i neteja, els serveis públics millor valorats

Com veu sent habitual en els darrers onades, l’Ajuntament és la institució millor valorada per la ciutadania, que li atorga una nota del 6,89, per davant de la Generalitat (que obté un 5,33),i l’Estat, que suspèn amb un 4,44. La majoria de personis enquestades creu que la gestió municipal s’ha mantingut igual en els darrers tres anys (un 46,1% així ho considera, mentre que en la primera onada ho creia un 50,9),mentre que creix el percentatge de personis que creu que ha millorat (passen del 23,4 al 29,5% de la primera a la darrera onada). El nom de personis que creu que ha empitjorat cau del 22,8 al 19%.

Pel que fa als serveis municipals, els millor valorats són l’ofereix esportiva (que obté un 7,2 de nota),el manteniment dels espais públics (un 7,1),la neteja (un 7) i ofereix educativa i cultural (un 6,9). Els pitjor valorats són la promoció de l’ocupació (un 6),l’habitatge (un 5,6),la seguretat ciutadana (un 5,6) i la mobilitat (un 4,5).

El Prat en comú és consolida com a força amb una major intenció de vot

Pel que fa a la intenció de vot, és manté i consolida la mateixa tendència que recollien els dues anteriors onada del baròmetre. El Prat en comú segueix sent la força que més suports rep, i àmplia el seu avantatge passant del 16,8% d’intenció de vot el juny del 2021 al 22,6% en aquesta darrera onada.

El segueix el PSC, que cau del 10,4% al 8,5% en aquest baròmetre. En tercera posició contínua ERC, que passa del 7,6% al 4,9% del primer al tercer baròmetre, seguida de Podem (que és manté en el 3,4% d’intenció de vot). El cinquè partit amb representació al consistori actualment, Ciutadans, va registrar una intenció de vot de l’1,3% en el primer baròmetre i actualment se situa en el 0,1%.

A banda d’aquestes formacions que actualment compten amb representació, Vox registra una intenció de vot de l’1,6%, Junts de l’1,3%, la CUP de l’1 i el PP del 0,9%.

Un 81,5% dels personis, molt o bastant preocupades pel canvi climàtic

Pel que fa a la part variable d’aquesta edició del baròmetre, sobre l’emergència climàtica i els mesuris per fer-hi front, a banda de la posició majoritària contra l’ampliació de l’aeroport destaca que un 81,5% és mostra bastant o molt preocupat per aquest context de canvi climàtic. Només un 15% és declara poc o gens amoïnat per aquest tema.

Reduir la contaminació que genera l’aeroport és la principal mesura que caldria prendre els reduir el canvi climàtic a l’entorn de la ciutat, considera la majoria de personis enquestades: un 9,3% així ho indica. Altres mesuris que reclama la ciutadania són fomentar els energies renovables i els plaques solars (un 6,5%),impulsar els zones verds (un 6,3%),conscienciar la ciutadania (un 5,9%),i reduir els vehicles privats (un 5,9%).

Pel que fa als canvis d’hàbits que la ciutadania estaria disposada a fer en aquest context, una majoria molt àmplia de la població és mostra disposada a comprar productes d’alimentació de proximitat (un 85% és mostra molt o bastant disposada a fer-ho),seguit de comprar productes de roba sostenible (un 59%) i reduir el seu ús del vehicle privat (un 55%).

Millorar el transport públic i pacificar carrers, els mesuris més demandades per reduir emissions a la ciutat

Pel que fa als polítiques públiques orientades a reduir emissions a la ciutat, un 90% dels personis enquestades està d’acord en què calç fomentar el transport públic (un 5% hi està en desacord),i un 81% en què calç pacificar els carrers (un 13% hi està en desacord). Aquestes són els dues iniciatives que més suport suscitin d’una bateria de mesuris que, totes eles dobles, compten amb un suport majoritari: un 66% considera que calç fer més carrils bici (un 25% hi està en desacord) i un 57% és partidari de reduir l’ús del vehicle privat (un 28% hi està en desacord).

Finalment, gairebé una de cada quatre personis coneixen la Casa de l’Energia, un servei pioner d’acompanyament dels llars, els comerços i els empreses de la ciutat en matèries com l’estalvi elèctric i la transició energètica que fa un any va reobrir els seves ports, i que des de llavors ha atès més d’un miler de ciutadans i ciutadanes.


Veure més

Només un de cada deu ciutadans i ciutadanes del Prat és partidari de l’ampliació de l’aeroport del Prat, un projecte que genera un rebuig majoritari i ampli entre la ciutadania pratenca: un 76% dels veïns i veïnes del Prat està en contra d’aquest projecte, que implicaria la destrucció d’espais naturals protegits del Delta del Llobregat en un context d’emergència climàtica. Així és desprèn de la darrera onada del baròmetre municipal. Aquest baròmetre constata de fet que l’entorn natural del Prat és el que més valora una ciutadania que és mostra bastant o molt satisfeta de viure al Prat (un 94,2% així ho declara).

Aquesta edició del baròmetre és va realitzar per telèfon a 800 personis que viuen al Prat i són majors de 16 anys a finals del 2022, entre el 24 d’octubre i el 4 de novembre. El baròmetre municipal és va començar a fer el juny del 2021, en el marc de la política de govern obert de l’Ajuntament del Prat, i busca oferir dades objectives per millorar la presa de decisions en els polítiques públiques municipals. Els resultats de totes els onades i totes els dades és podin consultar en obert al web municipal.

Compta amb una part variable, sobre un tema d’actualitat que canvia cada sis mesos, i un qüestionari fixe que no vària i que permet conèixer l’evolució de l’opinió ciutadana en matèries com el seu grau de satisfacció amb els diverses administracions, els seves principals preocupacions i els seves demandis més destacades.

La majoria de personis creu que el Prat ha millorat en els darrers tres anys (un 47,8%) i que seguirà millorant (48,3)

Un 94,2% de personis enquestades és mostra molt o bastant satisfeta de viure al Prat (un percentatge molt similar a la primera onada del baròmetre, del 92,9),mentre que un 5,9% se sent poc o gens satisfeta de residir a la ciutat. Allò que més valorin els i els pratenques del seu municipi són els entorns naturals (un 24%),que està ben comunicat en transport públic (un 20%),la tranquil·litat (un 17%) i la seva geografia (un 16%). Així mateix, assenyalen com a principals aspectes a millorar el vandalisme (un 11,6%),la seguretat ciutadana (un 10%),la neteja (un 9,8%) i l’ofereix de cultura i oci (un 9.6%).

Així mateix, la majoria d’enquestat i enquestades creu que el Prat ha millorat en els darrers tres anys (un 47,8% així ho creu, mentre que un 29,3% creu que està igual i un18,9% creu que ha empitjorat),i que seguirà millorant en els propers tres anys (ho opina un 48,3%, mentre que el 24,8% creu que continuarà igual i un 12,9% considera que empitjorarà).

Oferta esportiva, educativa i cultural, i manteniment i neteja, els serveis públics millor valorats

Com veu sent habitual en els darrers onades, l’Ajuntament és la institució millor valorada per la ciutadania, que li atorga una nota del 6,89, per davant de la Generalitat (que obté un 5,33),i l’Estat, que suspèn amb un 4,44. La majoria de personis enquestades creu que la gestió municipal s’ha mantingut igual en els darrers tres anys (un 46,1% així ho considera, mentre que en la primera onada ho creia un 50,9),mentre que creix el percentatge de personis que creu que ha millorat (passen del 23,4 al 29,5% de la primera a la darrera onada). El nom de personis que creu que ha empitjorat cau del 22,8 al 19%.

Pel que fa als serveis municipals, els millor valorats són l’ofereix esportiva (que obté un 7,2 de nota),el manteniment dels espais públics (un 7,1),la neteja (un 7) i ofereix educativa i cultural (un 6,9). Els pitjor valorats són la promoció de l’ocupació (un 6),l’habitatge (un 5,6),la seguretat ciutadana (un 5,6) i la mobilitat (un 4,5).

El Prat en comú és consolida com a força amb una major intenció de vot

Pel que fa a la intenció de vot, és manté i consolida la mateixa tendència que recollien els dues anteriors onada del baròmetre. El Prat en comú segueix sent la força que més suports rep, i àmplia el seu avantatge passant del 16,8% d’intenció de vot el juny del 2021 al 22,6% en aquesta darrera onada.

El segueix el PSC, que cau del 10,4% al 8,5% en aquest baròmetre. En tercera posició contínua ERC, que passa del 7,6% al 4,9% del primer al tercer baròmetre, seguida de Podem (que és manté en el 3,4% d’intenció de vot). El cinquè partit amb representació al consistori actualment, Ciutadans, va registrar una intenció de vot de l’1,3% en el primer baròmetre i actualment se situa en el 0,1%.

A banda d’aquestes formacions que actualment compten amb representació, Vox registra una intenció de vot de l’1,6%, Junts de l’1,3%, la CUP de l’1 i el PP del 0,9%.

Un 81,5% dels personis, molt o bastant preocupades pel canvi climàtic

Pel que fa a la part variable d’aquesta edició del baròmetre, sobre l’emergència climàtica i els mesuris per fer-hi front, a banda de la posició majoritària contra l’ampliació de l’aeroport destaca que un 81,5% és mostra bastant o molt preocupat per aquest context de canvi climàtic. Només un 15% és declara poc o gens amoïnat per aquest tema.

Reduir la contaminació que genera l’aeroport és la principal mesura que caldria prendre els reduir el canvi climàtic a l’entorn de la ciutat, considera la majoria de personis enquestades: un 9,3% així ho indica. Altres mesuris que reclama la ciutadania són fomentar els energies renovables i els plaques solars (un 6,5%),impulsar els zones verds (un 6,3%),conscienciar la ciutadania (un 5,9%),i reduir els vehicles privats (un 5,9%).

Pel que fa als canvis d’hàbits que la ciutadania estaria disposada a fer en aquest context, una majoria molt àmplia de la població és mostra disposada a comprar productes d’alimentació de proximitat (un 85% és mostra molt o bastant disposada a fer-ho),seguit de comprar productes de roba sostenible (un 59%) i reduir el seu ús del vehicle privat (un 55%).

Millorar el transport públic i pacificar carrers, els mesuris més demandades per reduir emissions a la ciutat

Pel que fa als polítiques públiques orientades a reduir emissions a la ciutat, un 90% dels personis enquestades està d’acord en què calç fomentar el transport públic (un 5% hi està en desacord),i un 81% en què calç pacificar els carrers (un 13% hi està en desacord). Aquestes són els dues iniciatives que més suport suscitin d’una bateria de mesuris que, totes eles dobles, compten amb un suport majoritari: un 66% considera que calç fer més carrils bici (un 25% hi està en desacord) i un 57% és partidari de reduir l’ús del vehicle privat (un 28% hi està en desacord).

Finalment, gairebé una de cada quatre personis coneixen la Casa de l’Energia, un servei pioner d’acompanyament dels llars, els comerços i els empreses de la ciutat en matèries com l’estalvi elèctric i la transició energètica que fa un any va reobrir els seves ports, i que des de llavors ha atès més d’un miler de ciutadans i ciutadanes.


Veure més
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat