La Junta local de seguretat constata una millora de la seguretat al Prat l’any 2021

 
 

La seguretat ciutadana ha evolucionat favorablement respecte al context de prepandèmia al Prat de Llobregat. Així ho ha constatat aquest dimecres la Junta local de seguretat del Prat, que ha fet balanç dels indicadors en aquesta matèria de l’any 2021, comparativament amb els anys anteriors. Donada la situació d’excepcionalitat del 2020 a causa de la pandèmia sanitària i els contextos de confinament, les comparatives interanuals han tingut més en compte els resultats de l’any 2019, per posar-los en relació amb els de 2021. 

La Junta està integrada per representats de l’Ajuntament i de la policia local i dels diferents cossos de seguretat que actuen al Prat de Llobregat, entre ells també els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per part de l’Ajuntament del Prat, hi ha assistit l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, el tinent d’alcalde i regidor de la policia local, David Vicioso, i l’inspector en cap de la policia local, Rafael Pino. La Junta s’ha celebrat a la seu de Fundesplai al Prat.

El resum de seguretat de 2021, que engloba tant les dades dels Mossos d’Esquadra com de la Policia local, repassa diferents àmbits d’actuació dels cossos de seguretat. Pel que fa a l’àrea de seguretat ciutadana, cal destacar la disminució d’un 12,2%  del nombre de detencions per infraccions penals, que han passat de 395 a 347 entre 2019 i 2021.

Pel que fa al nombre de delictes, també ha disminuït d’un 28,6% entre 2019 i 2021. Mentre que fa dos anys, en el context de prepandèmia, se’n van produir 5.709, aquesta xifra ha baixat fins als 4.076 el 2021. La tipologia més habitual de delictes són aquells que es fan contra el patrimoni, categoria que representa més del 80% durant el 2021. Entre 2019 i 2021, aquest grup específic de delictes ha baixat per sobre de la mitjana, d’un 33,1%. Dins dels delictes contra el patrimoni, la majoria són furts (44%),estafes (18,1%) i delictes de danys (15,1%),mentre que la resta són majoritàriament robatoris.  També cal destacar la disminució de delictes contra la segureta viària, d’un 5,7% en aquest mateix període.

Així mateix, la memòria de 2021 mostra com la coordinació dels cossos policials, especialment entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, ha contribuït a la baixa dels robatoris amb força. Concretament, han baixat del 48,3% en els darrers dos anys, dels 882 de 2019 als 456 de 2021. S’han reduït especialment els robatoris amb força als domicilis (-57,4%) i a l’interior de vehicles (-49,5%). Una altra de les dades que mostra la memòria és la baixada dels robatoris que es produeixen amb violència i intimidació, d’un 12,4% en els darrers dos anys (de 177 a 155).  

Així mateix, han baixat els incidents registrats pels cossos policials pel que fa a la seguretat ciutadana. Si el 2019 se’n van produir 5.849, el 2021 han passat a 4.950 (-15,4%). Es tracta d’incidents relacionats amb motius diversos i alguns dels més recurrents tenen a veure amb persones que causen situacions d’inseguretat, furts, discussions verbals o conflictes familiars.

A partir de l’avaluació de les dades de 2021, la Junta de seguretat local s’ha fixat, entre els seus principals objectius a partir d’ara,  continuar aprofundint en la col·laboració entre cossos policials per seguir millorant en aquesta matèria. Especialment, reforçaran la seva col·laboració per reduir els robatoris a l’interior de domicilis i vehicles i també les plantacions il·legals de marihuana. En aquest sentit, cal destacar que la coordinació de la Policia local amb els Mossos d’Esquadra s’ha traduït recentment en operatius efectius per desmantellar grups criminals dedicats al tràfic de drogues. Concretament, el passat mes de març es va desarticular al Prat un dels principals grups que distribuïa esqueixos de marihuana per tota l’àrea metropolitana (amb la intervenció de 425 plantes i 8.016 esqueixos).

A més dels representants de l’Ajuntament i la Policia local del Prat, a la junta hi ha assistit, per part dels Mossos d’Esquadra, Eduard Martínez, sotsinspector de l'Àrea Bàsica Policial del Prat; Jordi Xirinachs, cap de l'Àrea de Seguretat Aeroportuària; i  Jordi Collante, sotsinspector de l'Àrea de Seguretat Aeroportuària. Els representants de la Policia Nacional han estat Fernando Agoiz, comissari cap del Servei Operatiu de l’Aeroport; Ramon Subias, comissari en cap de la Comissaria de Cornellà i Baix Llobregat; i Eduardo Gotrerris, inspector en cap de la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria de Cornellà i Baix Llobregat. De la Guàrdia Civil, hi ha pres part Aureliano Abellán, tinent coronel de la Companyia Fiscal de la Guardia Civil de l’Aeroport; i Juan Carlos Pérez, capità de la Comandància de Vilanova i la Geltrú.

Resum d’activitats de la Policia local de 2021

A més de les dades anteriors (que engloben l’actuació de Mossos i Policia local),el resum d’activitats específic de la policia local del Prat de 2021 recull també d’altres indicadors que mostren la millora de la seguretat al Prat. Per exemple, les denúncies presentades a la Policia local han baixat d’un 48,81% entre 2019 i 2021, passant de 922 a 472 en aquest.

Així mateix, segons la memòria de la policia local de 2021, el nombre d’accidents de trànsit a la ciutat també ha anat a la baixa (-48,83%) els dos darrers anys (va ser de 495 l’any 2019, de 319 el 2020 i de 278 el 2021).  Les denúncies vinculades a la circulació viària rebudes per la policia local van ser de 9.598 el primer any, 8.929 el segon i de 7.506 el tercer, disminuint globalment d’un 21,06% entre 2019 i 2021.

Finalment, la memòria indica un augment de les infraccions per incivisme, que han passat de 323 a 539 de 2019 a 2021 (van ser 460 el 2020).  Els motius més habituals d’infraccions per incivisme són no respectar el descans veïnal, les conductes irrespectuoses envers els agents, orinar al carrer o alterar l’ordre públic. Davant de l’augment d’infraccions d’aquest tipus, la policia local seguirà aprofundint en la prevenció d’aquest tipus de conductes incíviques, conjuntament amb el Servei de Bon Veïnatge i Convivència de la ciutat.

Més de 9.300 trucades de la ciutadania i més de 700 avisos rebuts a través de l’APP de seguretat ciutadana, atesos per la policia local el 2021

Actualment, la plantilla de la policia local està formada per 116 treballadors i treballadores. Fins a un centenar són policies i la resta personal administratiu o operadors del CECOP (Centre de Coordinació Operativa) del cos. Des d’aquest centre de coordinació, es van rebre i atendre durant el 2021 més de 9.300 trucades de persones que es posen en contacte amb la policia local per comunicar diferents necessitats o incidències, un volum similar als anys anteriors. El temps de resposta de la policia local davant de les notificacions que requereixen la seva situació també es va mantenir en 8 minuts de mitjana.

També cal destacar el creixement dels avisos que arriben a través de l’APP de seguretat ciutadana, que l’any 2021 van arribar a 726, front als  637 de 2019.


Veure més

La seguretat ciutadana ha evolucionat favorablement respecte al context de prepandèmia al Prat de Llobregat. Així ho ha constatat aquest dimecres la Junta local de seguretat del Prat, que ha fet balanç dels indicadors en aquesta matèria de l’any 2021, comparativament amb els anys anteriors. Donada la situació d’excepcionalitat del 2020 a causa de la pandèmia sanitària i els contextos de confinament, les comparatives interanuals han tingut més en compte els resultats de l’any 2019, per posar-los en relació amb els de 2021. 

La Junta està integrada per representats de l’Ajuntament i de la policia local i dels diferents cossos de seguretat que actuen al Prat de Llobregat, entre ells també els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per part de l’Ajuntament del Prat, hi ha assistit l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, el tinent d’alcalde i regidor de la policia local, David Vicioso, i l’inspector en cap de la policia local, Rafael Pino. La Junta s’ha celebrat a la seu de Fundesplai al Prat.

El resum de seguretat de 2021, que engloba tant les dades dels Mossos d’Esquadra com de la Policia local, repassa diferents àmbits d’actuació dels cossos de seguretat. Pel que fa a l’àrea de seguretat ciutadana, cal destacar la disminució d’un 12,2%  del nombre de detencions per infraccions penals, que han passat de 395 a 347 entre 2019 i 2021.

Pel que fa al nombre de delictes, també ha disminuït d’un 28,6% entre 2019 i 2021. Mentre que fa dos anys, en el context de prepandèmia, se’n van produir 5.709, aquesta xifra ha baixat fins als 4.076 el 2021. La tipologia més habitual de delictes són aquells que es fan contra el patrimoni, categoria que representa més del 80% durant el 2021. Entre 2019 i 2021, aquest grup específic de delictes ha baixat per sobre de la mitjana, d’un 33,1%. Dins dels delictes contra el patrimoni, la majoria són furts (44%),estafes (18,1%) i delictes de danys (15,1%),mentre que la resta són majoritàriament robatoris.  També cal destacar la disminució de delictes contra la segureta viària, d’un 5,7% en aquest mateix període.

Així mateix, la memòria de 2021 mostra com la coordinació dels cossos policials, especialment entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, ha contribuït a la baixa dels robatoris amb força. Concretament, han baixat del 48,3% en els darrers dos anys, dels 882 de 2019 als 456 de 2021. S’han reduït especialment els robatoris amb força als domicilis (-57,4%) i a l’interior de vehicles (-49,5%). Una altra de les dades que mostra la memòria és la baixada dels robatoris que es produeixen amb violència i intimidació, d’un 12,4% en els darrers dos anys (de 177 a 155).  

Així mateix, han baixat els incidents registrats pels cossos policials pel que fa a la seguretat ciutadana. Si el 2019 se’n van produir 5.849, el 2021 han passat a 4.950 (-15,4%). Es tracta d’incidents relacionats amb motius diversos i alguns dels més recurrents tenen a veure amb persones que causen situacions d’inseguretat, furts, discussions verbals o conflictes familiars.

A partir de l’avaluació de les dades de 2021, la Junta de seguretat local s’ha fixat, entre els seus principals objectius a partir d’ara,  continuar aprofundint en la col·laboració entre cossos policials per seguir millorant en aquesta matèria. Especialment, reforçaran la seva col·laboració per reduir els robatoris a l’interior de domicilis i vehicles i també les plantacions il·legals de marihuana. En aquest sentit, cal destacar que la coordinació de la Policia local amb els Mossos d’Esquadra s’ha traduït recentment en operatius efectius per desmantellar grups criminals dedicats al tràfic de drogues. Concretament, el passat mes de març es va desarticular al Prat un dels principals grups que distribuïa esqueixos de marihuana per tota l’àrea metropolitana (amb la intervenció de 425 plantes i 8.016 esqueixos).

A més dels representants de l’Ajuntament i la Policia local del Prat, a la junta hi ha assistit, per part dels Mossos d’Esquadra, Eduard Martínez, sotsinspector de l'Àrea Bàsica Policial del Prat; Jordi Xirinachs, cap de l'Àrea de Seguretat Aeroportuària; i  Jordi Collante, sotsinspector de l'Àrea de Seguretat Aeroportuària. Els representants de la Policia Nacional han estat Fernando Agoiz, comissari cap del Servei Operatiu de l’Aeroport; Ramon Subias, comissari en cap de la Comissaria de Cornellà i Baix Llobregat; i Eduardo Gotrerris, inspector en cap de la Brigada Local de Policia Judicial de la Comissaria de Cornellà i Baix Llobregat. De la Guàrdia Civil, hi ha pres part Aureliano Abellán, tinent coronel de la Companyia Fiscal de la Guardia Civil de l’Aeroport; i Juan Carlos Pérez, capità de la Comandància de Vilanova i la Geltrú.

Resum d’activitats de la Policia local de 2021

A més de les dades anteriors (que engloben l’actuació de Mossos i Policia local),el resum d’activitats específic de la policia local del Prat de 2021 recull també d’altres indicadors que mostren la millora de la seguretat al Prat. Per exemple, les denúncies presentades a la Policia local han baixat d’un 48,81% entre 2019 i 2021, passant de 922 a 472 en aquest.

Així mateix, segons la memòria de la policia local de 2021, el nombre d’accidents de trànsit a la ciutat també ha anat a la baixa (-48,83%) els dos darrers anys (va ser de 495 l’any 2019, de 319 el 2020 i de 278 el 2021).  Les denúncies vinculades a la circulació viària rebudes per la policia local van ser de 9.598 el primer any, 8.929 el segon i de 7.506 el tercer, disminuint globalment d’un 21,06% entre 2019 i 2021.

Finalment, la memòria indica un augment de les infraccions per incivisme, que han passat de 323 a 539 de 2019 a 2021 (van ser 460 el 2020).  Els motius més habituals d’infraccions per incivisme són no respectar el descans veïnal, les conductes irrespectuoses envers els agents, orinar al carrer o alterar l’ordre públic. Davant de l’augment d’infraccions d’aquest tipus, la policia local seguirà aprofundint en la prevenció d’aquest tipus de conductes incíviques, conjuntament amb el Servei de Bon Veïnatge i Convivència de la ciutat.

Més de 9.300 trucades de la ciutadania i més de 700 avisos rebuts a través de l’APP de seguretat ciutadana, atesos per la policia local el 2021

Actualment, la plantilla de la policia local està formada per 116 treballadors i treballadores. Fins a un centenar són policies i la resta personal administratiu o operadors del CECOP (Centre de Coordinació Operativa) del cos. Des d’aquest centre de coordinació, es van rebre i atendre durant el 2021 més de 9.300 trucades de persones que es posen en contacte amb la policia local per comunicar diferents necessitats o incidències, un volum similar als anys anteriors. El temps de resposta de la policia local davant de les notificacions que requereixen la seva situació també es va mantenir en 8 minuts de mitjana.

També cal destacar el creixement dels avisos que arriben a través de l’APP de seguretat ciutadana, que l’any 2021 van arribar a 726, front als  637 de 2019.


Veure més
Categoría: Ayuntamiento
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat